ŁOWIENIE RYB

 

ŁOWISKO CZASOWO WYŁĄCZONE Z WĘDKOWANIA

WĘDKOWANIE dozwolone metodą MUCHOWĄ ze środków pływających dostępnych na łowisku

Opłata za wędkowanie i wypożyczenie środka pływającegow tygodniu [zł]w tygodniu po godz.15:00 [zł]Sobota, Niedziela [zł]
łódź 2 osobowa z 2 licencjami
łódź 1 osobowa z licencją

 

Ryby dozwolone do zabierania – pstrąg. Opłata wg. cennika sprzedaży ryb. Pozostałe ryby należy uwolnić wg. zasad C&R. W łowisku występują pstrągi powyżej 5kg. , dlatego minimalna średnica żyłki 0,22mm. Pozostałe zasady w regulaminie poniżej.

Regulamin Łowiska Biała Przemsza

 1. Wędkowanie na Łowisku Biała Przemsza dozwolone jest wyłącznie po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz po jego zaakceptowaniu.
 2. Łowiskiem zarządza Gospodarz łowiska i obsługa , którzy mają prawo do:
  żądania okazania dokumentów tożsamości od osób przybywających i prowadzenia ewidencji
  -Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe oraz rzeczy pozostawione na łowisku , oraz samochody na parkingu
 3. Wędkowanie może odbywać się w dniach i godzinach otwarcia łowiska.
 4. Warunkiem rozpoczęcia wędkowania na łowisku jest zgłoszenie się do osoby obsługującej łowisko, celem uiszczenia opłaty oraz akceptacji zasad i regulaminu łowiska
 5. Łowisko udostępnione jest wyłącznie do wędkowania ze środków pływających (łódka, kajaki wędkarskie) znajdujących się na Łowisku.
 6. Do korzystania z łowiska nie jest wymagana karta wędkarska.
 7. Na łowisku nie stosuje się przepisów dotyczących okresów i wymiarów ochronnych ryb.
 8. Na łowisku dozwolone jest wędkowanie metodami: spinningową, muchową na zasadzie C&R Złów i wypuść.
 9. Dopuszcza się łowienie pstrągów przeznaczonych do zabrania. Pozostałe ryby należy wypuścić.
 10. Pstrągi przeznaczone do zabrania bezpośrednio po złowieniu należy uśpić.
 11. Pstrągi przeznaczone do zabrania po zakończeniu wędkowania podlegają opłacie według cennika.
 12. Pstrągi które po holu nie mogą samodzielnie odpłynąć należy zabrać uiszczając opłatę wg. cennika. Obowiązuje również przy połowie C&R Złów i Wypuść. Złów i wypuść nie oznacza złów i wyrzuć!
 13. Obowiązuje stosowanie przynęt na pojedynczych hakach bez zadziorowych lub pozbawionych zadziorów
 14. W okresie od czerwca do października złowione pstrągi należy wypinać w wodzie.
 15. Właściciele łowiska nie biorą odpowiedzialności za brak umiejętności wędkowania oraz brania ryb
 16. Do chwili zapłaty, ryby uznawane są za własność gospodarstwa (właściciele zastrzegają sobie prawo kontroli złowionych ryb na każdym etapie wędkowania).
 17. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo kontroli osobistej, a także kontroli samochodu
 18. Zabrania się wnoszenia na teren łowiska jakichkolwiek ryb.
 19. Osoby towarzyszące obowiązuje zakaz wędkowania.
 20. W przypadku stwierdzenia kradzieży ryb pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 500zł za każdą rybę.
 21. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie łowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za osoby nieletnie pozostawione bez opieki na terenie łowiska.
 22. Przebywanie psów na terenie łowiska wymaga uzyskania zgody obsługi łowiska. Obowiązuje zakaz puszczania psów bez smyczy i kagańca.
 23. Obowiązuje zakaz wstępu i przebywania na łowisku osób nietrzeźwych lub znajdujących się pod wpływem środków odurzających.
 24. Właściciel łowiska nie odpowiada za zagubione mienie osób przebywających na łowisku.
 25. Korzystający z łowiska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i zasad BHP oraz innych regulaminów i przepisów, w tym związanych z ochroną przyrody.
 26. Korzystający z łowiska odpowiada finansowo za wszelkie wyrządzone szkody w przyrodzie oraz mieniu właściciela.
 27. Właściciel łowiska zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w każdym momencie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 28. Korzystający z łowiska i łamiący niniejszy regulamin zostanie wydalony z terenu łowiska bez zwrotu opłat i bez możliwości ponownego wejścia. Dotyczy to także osób towarzyszących.